Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
newyddion

RhAG yn croesawu adolygiad o Gynlluniau Addysg Gymraeg
(15-03-2017)

MAE RhAG wedi croesawu cyhoeddiad Llywodraeth Cymru y caiff adolygiad ei gynnal o Gynlluniau y Gymraeg mewn Addysg ALlau, dan arweiniad y cyn-Aelod Cynulliad Aled Roberts

Mae’r mudiad eisoes wedi galw am newid ffurf a fframwaith y Cynlluniau a bod angen iddynt ddangos llawer mwy o uchelgais a gweledigaeth o ran twf.

Mae RhAG yn credu bod angen sylw penodol i’r diffygion canlynol:
i. Twf niferoedd rhai meithrin a 5 oed
ii. Nodi twf dros 10 mlynedd, nid 3.
iii. Nodi pa gydweithrediad y mae AALLau am ei gael gan y Llywodraeth, o ran cyfalaf, i gynyddu addysg Gymraeg.
iv. Nodi pa gynnydd o ran staff a hyfforddiant sydd ei angen i gyflawni’r targedau.

Dywedodd Lynne Davies, Cadeirydd Cenedlaethol RhAG,

“Mae RhAG yn gobeithio nad yw’r penodiad yn fodd o ohirio penderfyniadau’r Llywodraeth; ac y daw hi’n amlwg yn sgil yr adolygiad bod angen mynd i’r afael â gwendidau sylfaenol yn y drefn bresennol.

“Rydym wedi gwneud cais i gwrdd ag Aled Roberts ac yn gobeithio’n fawr y bydd cyfle i ni gyfrannu yn gadarnhaol i’r broses arfaethedig. Edrychwn ymlaen at gael adroddiad buan a phwrpasol maes o law er mwyn symud yn gyflym i ymateb i’r galw cynyddol am Addysg Gymraeg.”

Diwedd

Nodiadau

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Ceri McEvoy, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.netYn ôl i'r rhestr newyddion >