Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
newyddion

DATHLU PEN BLWYDD YR YSGOL GYMRAEG GYNTAF
(1-03-2017)

MAE RhAG wedi dymuno pen blwydd hapus i'r ysgol benodedig Gymraeg gyntaf i’w sefydlu gan Awdurdod Lleol.

Yfory bydd 70 mlynedd i'r diwrnod ers sefydlu Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Llanelli ar 1 Mawrth, 1947.

Agorwyd yr ysgol gyda 34 o ddisgyblion dan ofal dwy athrawes, ond bellach mae 450 o blant ar y gofrestr a’r ysgol yn un o dair o ysgolion penodedig cyfrwng Cymraeg yn nhref Llanelli.

Dywedodd Lynne Davies, Cadeirydd Cenedlaethol RhAG,

“Ar ddydd ein nawddsant cenedlaethol, mae'n addas a phriodol i ni nodi a dathlu twf aruthrol Addysg Gymraeg ers y dyddiau cynnar. Mae'n bwysig cofio pa mor bell y mae mudiad yr ysgolion Cymraeg wedi dod dros y 70 mlynedd diwethaf ac mae’n arwyddocaol bod ardal Llanelli wedi arwain y ffordd.

Cafwyd cynnydd ac enillion nodedig, ond mae llawer o waith eto i'w wneud i ateb y galw cynyddol am ddarpariaeth addysg Gymraeg sy'n hwylus ac o fewn pellter rhesymol i bob cartref. Mae’r galw yn Llanelli ac mewn trefi a phentrefi ledled Cymru sydd eto heb ei ddiwallu. Heb gyfraniad allweddol y gyfundrefn addysg, bydd targed uchelgeisiol Llywodraeth Cymru o filiwn o siaradwyr erbyn 2050 yn anghyraeddadwy.

“Mae cofio agor yr ysgol Gymraeg gyntaf yn ôl yn 1947 yn ysbrydoliaeth ac yn ysgogiad i gyrraedd y nod hwnnw.”

Diwedd

Nodiadau

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Ceri McEvoy, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net


Yn ôl i'r rhestr newyddion >