Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
newyddion

RhAG yn galw am Ffair Ieithoedd i Gymru
(10-03-2017)

MAE RhAG wedi galw ar Lywodraeth Cymru i gynnal Ffair Ieithoedd yma yng Nghymru.

Daw hyn wrth i drefnwyr baratoi i gynnal Language Show Scotland 2017 yn ninas Glasgow ar 10-11 Mawrth.

Mae Ffair Iaith yr Alban, sy’n rhan o ddigwyddiad iaith mwyaf Ewrop, am ddim i’r cyhoedd, ac yn derbyn cefnogaeth swyddogol gan Lywodraeth yr Alban.

Cynhelir y digwyddiad ar gyfer unrhyw un sydd yn ymddiddori mewn ieithoedd ac mae’n cynnwys seminarau, dosbarthiadau blasu iaith, fforymau byw a pherfformiadau diwylliannol mewn dathliad anhygoel o ieithoedd y byd, gan gynnwys yr Aeleg, gyda phresenoldeb amlwg gan Bòrdh na Gàidhlig, corff sy’n gweithio i hyrwyddo’r Aeleg yn yr Alban.Dywedodd Lynne Davies, Cadeirydd Cenedlaethol RhAG,

“ Mae’r digwyddiad hwn yn enghraifft wych o’r hyn sydd ei angen yma yng Nghymru. Dyma ddathliad bywiog, egnïol a chyffrous sy’n gosod ieithoedd lleiafrifol ochr yn ochr â ieithoedd 'mawr' y byd. Dyma’n union sydd ei angen er mwyn atgyfnerthu statws ein ieithoedd brodorol fel ieithoedd cyfoes, hyderus ac allblyg.

“Roedd gan y Llywodraeth raglen i hyrwyddo ieithoedd modern, dan arweiniad CILT. Ond mae’n arwyddocaol fod y corff hwnnw wedi dirwyn i ben erbyn hyn, er bod niferoedd sy’n astudio ieithoedd modern yn disgyn bob blwyddyn. Mae angen dirfawr am athrawon iaith - pob iaith fodern gan gynnwys y Gymraeg - a byddai'n dda i'r Llywodraeth gynllunio trefn apelgar i ddenu ieithwyr y dyfodol.

“Wrth i’r Llywodraeth amcanu i gyrraedd ei darged o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, bydd y gwaith o hyrwyddo’r Gymraeg yn gwbl greiddiol wrth weithredu’r polisi hwnnw yn llwyddiannus. Mae cyfle euraid yma i nifer o randdeiliaid a phartneriaid amlwg gydweithio – yn gynllunwyr iaith, y sector addysg, gan gynnwys Addysg Bellach ac Addysg Uwch a mudiadau iaith yn ehangach, gyda’r Llywodraeth yn arwain ar y gwaith.

“Byddai’n gyfle penigamp i hyrwyddo manteision dwyieithrwydd ac amlieithrwydd a chynnig perspectif rhyngwladol i’r profiad ieithyddol Cymreig. Byddai Ffair Ieithoedd yn agor cil y drws ar amrywiaeth ieithyddol a diwylliannol ein cymunedau yng Nghymru ac yn dangos i’r byd ein bod yn wlad sy’n dathlu pob iaith, pell ag agos.

“Byddai RhAG wrth ein bodd yn cefnogi y math hwn o ddigwyddiad yma yng Nghymru.”Diwedd

Nodiadau

Language Show Scotland 2017 http://www.languageshowlive.co.uk/scotland/what-is-language-show-live-scotland/

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Ceri McEvoy, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net


Yn ôl i'r rhestr newyddion >