Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
newyddion

RHAG YN MYNNU YMDDIHEURIAD GAN Y BBC
(10-02-2017)

MAE Rhieni dros Addysg Gymraeg yn mynnu ymddiheuriad gan y BBC am eitemau sydd wedi ymddangos ar Cymru Fyw ac ar y newyddion heddiw.

Mae’r eitem yn honni bod RhAG am i bobl sy ddim am gael addysg Gymraeg symud dros y ffin. Nid yw RhAG erioed wedi dweud hyn, a fyddai RhAG byth yn arddel y fath syniad.

Mae RhAG am i bawb sydd yng Nghymru allu dewis addysg Gymraeg, y model gorau o ddatblygu sgiliau llawn yn y Gymraeg a’r Saesneg.


Diwedd

Nodiadau

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Ceri McEvoy, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net

neu Heini Gruffudd Swyddog Ymchwil, 01792 455410 07983506805


Yn ôl i'r rhestr newyddion >