Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
newyddion

Croesawu argymhellion Pwyllgor Cynulliad ar Addysg Gymraeg
(09-12-2015)

Mae RhAG wedi croesawu adroddiad Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Cynulliad ar Gynlluniau y Gymraeg mewn Addysg a gyhoeddwyd heddiw.

Dywedodd Lynne Davies, Cadeirydd Cenedlaethol RhAG,

Maer adroddiad yn crynhoi prif bryderon RhAG ac yn adnabod nifer or prif wendidau yn y gyfundrefn bresennol. Mae pob un or argymhellion yn gadarnhaol ac iw croesawun fawr. Rydym yn ddiolchgar ir Pwyllgor am roi ystyriaeth o ddifrif i dystiolaeth rhanddeiliaid yn y maes ac adlewyrchu hynnyn llawn yn yr adroddiad.

Mae RhAG or farn nad yw trefn bresennol hyrwyddo a chefnogi addysg Gymraeg yn ddigonol. Er bod rhaid i Awdurdodau Lleol gyflwyno Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg, nid oes gan y cynlluniau hyn ddannedd go iawn. Yn gyffredinol mae awdurdodau lleol yn araf yn ymateb ir galw syn golygu mai araf iawn ywr twf ar hyn o bryd. Felly mae cryfhaur drefn gynllunio presennol yn gwbl hanfodol er mwyn cyflymu twf addysg Gymraeg ledled Cymru a bydd yn braf gweld gweithredu ar hyrwyddo addysg Gymraeg yn unol ag argymhellion yr adroddiad dan sylw.

Edrychwn ymlaen at ymateb y Gweinidog Addysg ir argymhellion hyn maes o law ac i gydweithio trylwyr rhwng y Llywodraeth ac AALLau yn y dyfodol.

diwedd
Yn ôl i'r rhestr newyddion >