Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
newyddion

Carreg filltir hanesyddol i Addysg Gymraeg yng Nghasnewydd
(17-07-2015)

Mae RhAG a rhieni lleol heddiw wedi croesawu penderfyniad cabinet Cyngor Casnewydd i roi sl bendith ar gynlluniau i agor Ysgol Uwchradd Gymraeg gyntaf y sir.

Cafwyd penderfyniad unfrydol mewn cyfarfod arbennig oedd wedi ei gynnull i drafod dau wrthwynebiad a ddaeth i law yn ystod y cyfnod ymgynghori.

Caiff yr ysgol newydd, syn bartneriaeth gwerth 17m rhwng Cyngor Casnewydd, Cyngor Sir Fynwy a Llywodraeth Cymru, ei lleoli ar dir Ysgol Uwchradd Dyffryn, yn ne orllewin y ddinas, a bydd yn derbyn 90 o ddisgyblion ym Medi 2016.

Meddai Elin Maher, rhiant lleol a chadeirydd RhAG Casnewydd, Mae penderfyniad Cyngor Dinas Casnewydd heddiw yn benllanw degawdau o ymgyrchu, addysgu a gwaith caled. Mae rhieni, athrawon a swyddogion wedi cyfrannu at wireddu'r penderfyniad hwn. O'r diwedd, bydd ysgol Uwchradd Gymraeg leol ar gael i'n plant."

Ychwanegodd Lynne Davies, rhiant lleol a chadeirydd cenedlaethol RhAG Mae penderfyniad hir-ddisgwyliedig heddiw iw groesawun wresog. Gyda Addysg Gymraeg dan warchae neu'n colli tir mewn ardaloedd eraill, mae'n arwyddocaol fod y De ddwyrain yn arwain y ffordd. Dyma ddynodi cyfnod newydd a chyffrous ir iaith Gymraeg yn yr ardal hon ble maer frwydr ieithyddol yn ddyddiol ond lle mae cynnydd sylweddol yn cael ei wneud. Mae heddiw yn brawf diamheuol o hynny.


Yn ôl i'r rhestr newyddion >