Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
newyddion

ANGEN GWELEDIGAETH ADDYSG GYMRAEG: YMATEB I ADRODDIAD DONALDSON
(25-02-2015)

Er bod Adroddiad Donaldson yn cydnabod cyfraniad addysg Gymraeg, dywr adroddiad ddim yn cynnig gweledigaeth am rl addysg Gymraeg wrth greu gwlad ddwyieithog. Dyna honiad RhAG wrth ymateb ir adroddiad.

Medd Ceri Owen, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG, Mae gan Lywodraeth Cymrur nod o greu gwlad ddwyieithog. Mae adroddiad Donaldson fel pe bain trafod y Gymraeg yn bwnc, ymysg pynciau eraill. Er ei fod yn cydnabod gwerth ysgolion Cymraeg, ac am eu gweld yn ganolbwynt i hyrwyddo arfer da, dywr adroddiad ddim yn cynnig gweledigaeth ar gyfer y twf y maen rhaid i ni ei weld mewn addysg Gymraeg.

Maen dda bod yr adroddiad am weld y Gymraeg yn cael ei datblygun iaith drafod mewn ysgolion Saesneg. Y ffordd orau o wneud hyn yw defnyddior iaith fel cyfrwng, a dywr adroddiad ddim yn cynnig ffordd ymlaen yn hyn o beth.

Wrth i ni ar Llywodraeth drafod adroddiad Donaldson, mae angen cael gweledigaeth glir am rl y Gymraeg mewn addysg wrth i ni greu Cymru ddwyieithog. Bu ysgolion Cymrun ddigon hir yn fodd o ladd yr iaith. Daeth yn bryd iddyn nhw ddod yn gyfrwng ei hadfywio.

Diwedd

Nodiadau

Am fwy o wybodaeth cysylltwch Ceri Owen, Cyfarwyddwr Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net


Yn ôl i'r rhestr newyddion >