Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
newyddion

Ymosodiad mileinig cabinet Caerdydd ar addewid blaenorol y Cyngor
(22-07-2013)

HEDDIW mae RhAG wedi cyhuddo aelodau cabinet Caerdydd o ymosod yn fileinig ar addewid blaenorol y Cyngor mewn perthynas ag Addysg Gymraeg.

Mewn cyfarfod a gynhaliwyd heddiw cafwyd pleidlais i symud 'mlaen gyda'r bwriad o ymgynghorin ffurfiol ym mis Medi ar gynnig i helaethu Pwll Coch yn ysgol dair ffrwd barhaol ac i roi or neilltu unrhyw fwriad i adeiladu ysgol Gynradd Gymraeg Newydd yn Grangetown.

Dywedodd llefarydd ar ran y mudiad, Heddiw maer cabinet wedi ymddwyn mewn modd cwbl ddirmygus ac wedi anwybyddu dyheadau a galwadau rhieni ar gymuned leol. Maent wedi cytuno i ymgynghori ar sail papur syn ystadegol ddiffygiol, syn tangyfrifo niferoedd o fewn y sector cyfrwng Cymraeg yn yr ardal ac o ganlyniad yn gosod rhagamcanion amheus iawn o safbwynt twf y dyfodol.

Yn l cyfarwyddyd polisi Llywodraeth Cymru, dylair cyngor fod yn ymateb ir galw am addysg Gymraeg yn lleol: maer galw o fewn cymuned Grangetown yn hysbys ac eto anwybyddwyd hynny.
Ymddengys ei bod yn dderbyniol i blant sydd am dderbyn Addysg Gymraeg deithio allan ou cymuned i dderbyn y ddarpariaeth honno. Maer anghydraddoldeb y polisi hwnnwn syfrdanol.

Mae RhAG yn falch o ddeall fod grŵp Plaid Cymru wedi galwr penderfyniad i mewn syn golygu y bydd Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc y Cyngor nawr yn gorfod edrych ar y cynnig.
Bydd RhAG yn parhau i gydweithio gyda rhieni, mudiadau ar gymuned yn ehangach wrth ir ymgyrch ddwyshau yn erbyn y penderfyniad cywilyddus hwn.

diwedd

Nodiadau

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch Ceri Owen, Swyddog Datblygu RhAG ar 07912175403 neu ceri@rhag.net


Yn ôl i'r rhestr newyddion >