Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
newyddion

Methiannau Addysgol Torfaen yn parhau
(25-06-2013)

Mae rhiant o Dorfaen wedi tynnu sylw at ei phryderon yn Siambr Cyngor Torfaen yr wythnos hon wedi i ddeiseb gyflwynwyd yn profi fod y galw am Leoedd Ysgol Cynradd Cyfrwng Cymraeg yng Nghwmbrân yn uwch na’r ddarpariaeth gael ei anwybyddu.
Unwaith eto eleni mae Ysgol Gymraeg Cwmbrân wedi derbyn mwy o geisiadau na nifer y lleoedd gyda rhieni yn cael gwrthod mynediad i’w plant, rhai gyda brodyr a chwiorydd eisoes yn mynychu, a hyn serch fod Cyngor Torfaen yn ymwybodol o’r sefyllfa ers cryn amser.
Dywedodd Glyn Davies, Cadeirydd Grŵp Rhieni dros Addysg Gymraeg Torfaen, “Mae Cyngor Torfaen yn ceisio anwybyddu’r sefyllfa ac yn gobeithio y bydd rhieni yn ildio ac yn rhoi fyny. Gallaf eu sicrhau na fydd hynny’n digwydd. Mae’r galw am addysg Gymraeg o fewn cymuned leol y plentyn yn cynyddu, mae gan bob rhiant hawl i ddewis cyfrwng iaith addysg eu plant ac mae dyletswydd statudol ar yr awdurdod lleol i ddiwallu’r dewis hwnnw, boed hynny drwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg. Dylai Cyngor Torfaen agor ysgol newydd yng Nghwmbrân, mae’r ateb mor syml â hynny.
Dywedodd Mrs Moore o St Dials, sydd â phlant mewn darpariaeth feithrin cyfrwng Cymraeg ar hyn o bryd ac a fydd yn chwilio am le ym mis Medi 2014, ”Deuthum yma heddiw fel y byddai unrhyw riant wedi’i wneud, i ofyn yn blwmp ac yn blaen beth mae Cyngor Torfaen yn bwriadu ei wneud er mwyn sicrhau fod fy mhlentyn i yn cael ei addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg yn fy nghymuned leol, ac mae’r ymateb a gefais yn dangos fod y Cyngor yn gwadu eu cyfrifoldeb yn llwyr. Bwriadaf fynd a’r mater i sylw Aelodau’r Cynulliad ac yn uniongyrchol at y Gweinidog Addysg, Huw Lewis.”

Mae’r ymgyrch yn debygol o ddwyshau.
diwedd


Yn ôl i'r rhestr newyddion >