Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
newyddion

Ymddiswyddiad Gweinidog: Beth nesaf i Addysg Gymraeg?
(26-06-2013)

Yn dilyn ymddiswyddiad disymwth y Gweinidog Addysg, Leighton Andrews mae RhAG yn galw ar ei olynydd i sicrhau fod Addysg Gymraeg yn parhau’n flaenoriaeth gan Lywodraeth Cymru.
Mae RhAG yn pwyso am gysondeb o ran polisi tuag at Addysg Gymraeg ac fod angen i’r Gweinidog newydd gadarnhau ymroddiad i hynny o’r cychwyn cyntaf.
Dywedodd Lynne Davies, Cadeirydd RhAG, “Hoffwn ddiolch i Leighton Andrews am ei ymrwymiad i Addysg Gymraeg yn ystod ei gyfnod fel Gweinidog Addysg ac am wireddu addewid Cytundeb Cymru’n Un trwy gyflwyno’r Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg cyntaf yn hanes Cymru. Ar drothwy cynfod tyngedfennol lle rydym yn aros i Gynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg yr ALl droi o fod yn gynlluniau gwirfoddol i fod yn offerynnau statudol, mae’n hanfodol fod y Gweinidog newydd fydd yn cymryd yr awenau yn adeiladu ar y gwaith sydd eisoes wedi’i gyflawni gan sicrhau dilyniant di-dor o ran agwedd a meddylfryd.
“Mae gwaith mawr eto i’w wneud o ran cyflawni targedau’r Strategaeth ac mae’n allweddol fod yr olynydd yn sefydlu gweledigaeth gadarn a chefnogol fydd yn sail gref i gyrraedd hynny. Edrychwn ymlaen i gydweithio gyda’r unigolyn hwnnw maes o law.”
diwedd


Yn ôl i'r rhestr newyddion >