Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
newyddion

Ysgol Carno - buddugoliaeth i rym rhieni
(09-05-2013)

Mae Rhieni dros Addysg Gymraeg wedi croesawu'r argymhelliad a fydd yn sicrhau dyfodol Ysgol Carno trwy ffederaleiddio.

Mewn adroddiad a aiff gerbron Cabinet Cyngor Powys ar Fai 14, mae'r Cyngohorydd Myfanwy Alexander, sydd yn gyfrifol am addysg, yn argymhell ffederaleiddio ysgolion Carno, Llanbrynamir a Glantwymyn. Dyma yw'r ddewis orau ganddynt yn hytrach na'r un wreiddiol i gau'r ysgol.

Meddai Ceri Owen, Swyddog Datblygu Cenedlaethol, "Mae'r Cyng. M. Alexander wedi gwrando ar lais y gymuned leol ac wedi cydnabod y byddai cau Ysgol Carno wedi bod yn drychineb o ran hygyrchedd ac argaeledd addysg gyfrwng Cymraeg yn yr ardal. Mae'r argymhelliad newydd yn adlewyrchu hyn, ac yn cydnabod cryfder y gwrthwynebiad at y bygythiad gwreiddiol i gau'r ysgol. Mae gan Gyngor Powys gryn dipyn o waith i'w wneud o ran cynllunio strategol er mwyn cynyddu'r cyfleoedd i gael mynediad i addysg gyrfwng Cymraeg. Mae hyn yn gam i'r cyfeiriad iawn, ac gobeithiwn

Ceri Owen, RhAG National Development Officer said, "Councillor M. Alexander has listened to the local community and has acknowledged that the closure of Ysgol Carno would not only have been a disaster in terms of accessibility and availability of Welsh-medium provision for the future of the Welsh language in the area. This new recommendation reflects this, and recognises the strength of feeling against the original threat to close the school. Powys Council has some major work to do in terms of strategic planning to increase opportunities to access Welsh-medium education. This is a step in the right direction and we hope it marks a more proactive and positive period in relation to planning to meet the growing demand for Welsh-medium education within the county. "

end


Notes

Papers for Powys Council Cabinet Executive meeting 14 May 2013:

http://www.powys.gov.uk/ag_2013-05-14c1_cy.pdf?id=47&L=1
http://www.powys.gov.uk/rep_2013-05-14c1_125a_en.pdf?id=47
For further information please contact Ceri Owen, RhAG Development Officer on 07912175403 or ceri@rhag.netYn ôl i'r rhestr newyddion >