Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
newyddion

Llywodraeth Cymru yn gwastraffu 31m ar addysg y tu allan i'r wlad
(25-03-2013)

Mewn erthygl ar wefan Sefydliad Materion Cymreig (IWA), mae Heini Gruffudd yn dadlau y dylen ni roi'r gorau i noddi'r sawl sydd yn dewis astudio y tu allan i Gymru:

www.clickonwales.org/2013/03/welsh-governments-31m-brain-drain-subsidy/

Yn ôl i'r rhestr newyddion >