Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
newyddion

RhAG yn dathlu ond y gwaith heb ei orffen!
(30-10-2012)

Ar y 3ydd o Hydref cynhaliwyd achlysur arbennig iawn yn adeilad Y Pierhead yn y Bae. Roedd RhAG, sef y mudiad Rhieni dros Addysg Gymraeg, yn dathlu 60 mlynedd o ymgyrchu ac maer hyn a gyflawnwyd yn y cyfnod hwnnw yn sicr yn destun dathlu.

Dyna oedd neges Lynne Davies o Sir Fynwy, Cadeirydd RhAG, yn ei hanerchiad. Or fesen derwen a dyf, meddai. Llond dwrn o ysgolion Cymraeg oedd gyda ni 60 mlynedd yn l ond bellach mae canghennaur dderwen yn ymestyn dros Gymru gyfan. Ond er y cynydd, rhybuddiodd, mae gwaith mawr eto iw gyflawni cyn bor galw cynyddol am addysg cyfrwng Cymraeg yn cael ei ddiwallu.

Dywedodd bod RhAG wedi llwyddo oherwydd ei fod yn barod i gydweithio gyda chyrff eraill yn y maes, yn cynnwys y cynghorau lleol a gwleidyddion ar lefel genedlaethol. Yn wir, roedd rhaglen y dydd yn adlewyrchu hynny gydar Gweinidog Addysg ei hun, Mr Leighton Andrews, ac AC o bob un or pleidiau yn y Cynulliad yn annerch y gynulleidfa yn eu tro a phob un yn talu teyrnged i waith RhAG, gan ddatgan eu hymroddiad hwythau i sicrhau chwarae teg i addysg Gymraeg yn y dyfodol.

Y ffordd i wneud hyn, wrth gwrs, yw cefnogir Bil Safonau a Threfniadau Ysgolion syn mynd drwy'r Cynulliad ar hyn o bryd trefniant a fydd yn rhoi grym statudol i'r angen i Awdurdodau Addysg Lleol fesur y galw am addysg Gymraeg o fewn eu ffiniau ac, yr un mor bwysig, gweithredu ar y canfyddiadau.
Braf oedd gweld cynrychiolaeth o amrywiol ysgolion yn diddanu, yn cynnwys Cr Telynau Ysgol Gymraeg Pwll Coch, Caerdydd, Cr Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Harry a Charlie Lovell o Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, a Chr Ysgol Gyfun Cymer Rhondda.

Comisiynwyd cerdd gan Fardd Plant Cymru, Eurig Salisbury, yn arbennig ar gyfer yr achlysur, ac fei darllenwyd yn deimladwy gan yr actor Richard Harrington, yntau yn gynnyrch ysgolion Cymraeg y Cymoedd, ai blant yn derbyn addysg Gymraeg yn y Brifddinas. Themar gerdd yw teyrnged i ddyfalbarhad a dycnwch y rhieni a lwyddodd i drosglwyddor iaith iw plant, a hynny yn wyneb pob math o rwystr yn cynnwys y pennaf oll beth syn cŵl ym meddwl plant!


Yn ôl i'r rhestr newyddion >