Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
newyddion

Dim modd cyrraedd nod y Llywodraeth o gael 25% o blant 7 oed yn derbyn addysg Gymraeg erbyn 2015
(02-08-2012)Yn ôl i'r rhestr newyddion >