Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
newyddion

RhAG yn galw am safonau clir i ddatblygu addysg Gymraeg
(01-03-2012)

Mae RhAG yn croesawu datganiad y Gweinidog Addysg a Sgiliau, Leighton Andrews, bod addysg Gymraeg yn rhan allweddol o weledigaeth y Llywodraeth am yr iaith Gymraeg.

Wrth gyflwyno, Iaith fyw: iaith byw, dywed Leighton Andrews, y Gweinidog Addysg, bod y Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg iw darllen ar y cyd r strategaeth iaith.

Meddai Lynne Davies, cadeirydd RhAG, Mae RhAG yn llawenhau bod y Llywodraeth yn gweld bod addysg Gymraeg yn allweddol i ddyfodol y Gymraeg. Y cam nesaf yw bod y safonau a gaiff eu gosod gan y Comisiynydd Iaith yn sicrhau bod cynnydd addysg Gymraeg yn parhau.

Mae RhAG am weld safonau pendant ar ymateb ir galw am addysg Gymraeg mewn ardaloedd Seisnigedig. Ar hyn o bryd mae rhyw 40% o rieni ar draws ardaloedd Seisnigedig de Cymru ar gogledd-ddwyrain yn dymuno rhoi addysg Gymraeg iw plant. Ond maer ddarpariaeth o gwmpas 10%.

Medd Ceri Owen, Swyddog Datblygu RhAG, "Bydd cael safonau pendant ar ddarparu addysg Gymraeg syn cyfateb ir galwn sbarduno awdurdodau addysg i sefydlu mwy o ysgolion Cymraeg. Mae rhaid ir awdurdodau addysg gyflwynor cynlluniau addysg Gymraeg i ADAS (adran addysg a sgiliau y Llywodraeth) yn awr, ond bydd cael safonau cadarn yn fodd o orfodi awdurdodau syn llusgou traed i weithredu. "

Mae Cynghorau Abertawe, Bro Morgannwg, Caerdydd a Rhondda Cynon Taf ymysg rhai syn cynyddu nifer yr ysgolion cynradd Cymraeg ar hyn o bryd. Ar y llaw arall, mae cynnydd wedi bod yn araf ym Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr.

Medd Ceri Owen, "Maer rhagolygon am gynnydd addysg Gymraeg yn obeithiol, ac maen dda bod y Llywodraeth am sicrhau hyn. "

diwedd

Am fwy o fanylion cysylltwch Ceri Owen, Swyddog Datblygu Cenedlaethol RhAG ar 07912175403.

Yn ôl i'r rhestr newyddion >