Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
newyddion

RhAG Caerffili yn y Senedd, Bae Caerdydd
(29-11-2011)

Ben Jones, Cadeirydd RhAG Caerffili a dirprwyaeth o rieni'r Sir yn y Senedd ym Mae Caerdydd yn cyflwyno deiseb i sylw William Powell AC, Cadeirydd y Pwyllgor Deisebau. Mae'r ddeiseb yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog y Gweinidog Addysg a Sgiliau a Llywodraeth Cymru i roi blaenoriaeth i gais Cyngor Caerffili am gyllid cyfalaf er mwyn sicrhau darpariaeth uwchradd cyfrwng Cymraeg digonol yn yr awdurdod erbyn 2013.


Yn ôl i'r rhestr newyddion >