Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
newyddion

Agor ysgol yn Nhreforys
(08-11-2011)

Daeth llond neuadd ynghyd i ddathlu agor Ysgol Gymraeg newydd Treforys, fore Mawrth, Tachwedd 8. Canodd 26 o blant yr ysgol ganeuon Cymraeg, ac agorwyd yr ysgol yn swyddogol gan Ioan Richards, Arglwydd Faer Abertawe. Rhoddwyd llyfr i bob un o blant yr ysgol gan Rhieni dros Addysg Gymraeg.

Cychwynnwyd yr ymgyrch i gael ysgol Gymraeg i Dreforys 64 mlynedd yn l, gydar Parch Trebor Lloyd Evans yn arwain. Yn y cyfamser gwelwyd Ysgol Ln-las yn blodeuo, ac er bod ysgolion Gellionnen a Thirdeunaw wediu sefydlu i dynnur pwysau oddi ar Ln-las, dal i dyfu a wnaeth. I ateb y galw cynyddol am addysg Gymraeg, cychwynnwyd Ysgol Tan y Lan ym mis Medi eleni. Bydd 12 o blant eton ymuno r ysgol cyn yr haf, ac mae 15 o enwaun barod i ddod ir ysgol fis Medi nesaf.

Clywodd y Sir gan Lywodraeth y Cynulliad bod caniatd wedi dod i gychwyn Ysgol y Cwm, rhwng Bonymaen a St Tomas, fis Medi 2012.

Yn ôl i'r rhestr newyddion >