Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
newyddion

Neges bwysig - Cyfarfod RhAG Caerffili - 15.11.11
(10-11-2011)

Hysbysiad pwysig oddi wrth RhAG
Cynhelir cyfarfod RhAG am 6yh nos Fawrth 15fed Tachwedd yn Ysgol Gymraeg Caerffili i drafod cynlluniau'r awdurdod ynglyn ag addysg Gymraeg. Bydd y Cynghorydd Phil Bevan, Aelod y Cabinet ar gyfer Addysg, yno i fanylu ar y cynlluniau ac i ateb cwestiynau. Cyfarfod pwysig hw hwn gan ein bod ni'n trafod dyfodol addysgiol eich plentyn felly dyn ni'n eich annog chi i fod yn bresennol.


Yn ôl i'r rhestr newyddion >