Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
Manteision addysg Gymraeg
 
Mae o leiaf 60% o'r byd yn siarad mwy nag un iaith yn eu bywydau beunyddiol. Peth naturiol iawn, felly, yw dwyieithrwydd ac nid yw'n peri anawsterau i blant. Gydag addysg Gymraeg, gall eich plentyn chi ymuno a'r mwyafrif hwn.

Dengys ymchwil fod dwyieithrwydd ac amlieithrwydd yn helpu plant i fod yn fwy deheuig, yn fwy brwdfrydig ac yn fwy effro'n feddyliol. Dangosir hefyd fod plant mewn ysgolion Cymraeg yn datblygu sgiliau ysgrifennu mwy effeithiol na'r plant mewn ysgolion sy'n defnyddio Saesneg yn unig.

Bydd hi'n haws o lawer iddyn nhw, hefyd, pan fyddan nhw'n astudio ieithoedd tramor oherwydd bod plentyn dwieithog yn deall strwythur ieithoedd ychwanegol yn gynt.

Mae'r llywodraeth wedi derbyn y ddadl am gymdeithas ddwyieithog, ac mae mwy a mwy o swyddi yn gofyn am y gallu i siarad Cymraeg.

Mae'r Gymraeg yn agor y drws i holl gyfoeth diwylliant a hanes Cymru ac yn cryfhau teimlad y plentyn o berthyn i gymuned.

Mae addysg Gymraeg yn her i'ch plentyn, ond yn her y gall eich plentyn elwa ohoni.