Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
RHAG national committee members
 
• Lynne Davies - Chair
• Elin Maher - Vice-chair
• Alan Lewis - Treasurer
• Heini Gruffudd - Head of Research
• Michael Jones - Legal Advisor
• Lynne Griffin
• Catrin Stevens - Members Officer
• Kate Parry
• Tim Pearce - Public Relations Consultant
• Nona Gruffudd Evans