Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
aelodau gweithgor cenedlaethol RhAG
 
• Lynne Davies - Cadeirydd
• Elin Maher - Is-gadeirydd
• Alan Lewis - Trysorydd
• Heini Gruffudd - Pennaeth Ymchwil
• Michael Jones - Ymgynghorydd Cyfreithiol
• Lynne Griffin
• Catrin Stevens - Swyddog Aelodaeth
• Kate Parry
• Tim Pearce - Ymgynghorydd Cysylltiadau Cyhoeddus
• Nona Gruffudd Evans