Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
Beth am annog y rhiant i ddysgu'r iaith hefyd?
 
Mae'n haws dysgu'r iaith yn ifanc ac o fewn awyrgylch cwbl Gymraeg, ond gall oedolyn lwyddo os bydd yn ddigon benderfynol. Yn sicr, bydd rhiant sy'n dysgu'r iaith yn gosod esiampl i'w blentyn oherwydd ei fod e'n gweld bod yr iaith yn berthnasol i fywyd pob dydd. Gwnewch eich gorau i annog y rhiant i ddysgu'r iaith, a chofiwch ei gefnogi fe eich hunan, hefyd. Cewch fanylion ynglyn 'r cyrsiau sydd ar gael trwy gysylltu 'r "Welsh for Adults Information Line" ar 0871 230 0017.