Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
dogfennau i'w lawr-lwytho
• Ffurflen Archebu Cyfarfod Blynyddol 2017 (14-12-2017) lawrlwythiad
• Rhagolwg - rhifyn diweddaraf (12-09-2017) lawrlwythiad
• Llythyr agored CLlLC (23-07-2017) lawrlwythiad
• Ysgol Gymraeg Nant Caerau Letter_June 2017 (27-06-2017) lawrlwythiad
• Rhagolwg 34 (30-05-2017) lawrlwythiad
• Ysgolion cyfrwng Cymraeg: cynllunio rhag blaen (26-03-2017) lawrlwythiad
• Cofnodion Cyfarfod Blynyddol 2015 (11-02-2017) lawrlwythiad
• Adroddiad Blynyddol 2015-16 (11-02-2017) lawrlwythiad
• WESPs National Overview (11-02-2017) lawrlwythiad
• Trosolwg Cenedlaethol Cynlluniau y Gymraeg mewn Addysg 2017-20 (27-01-2017) lawrlwythiad
• (29-11-2016) lawrlwythiad
• Ffurflen archebu Cyf Blynyddol 2015 (11-01-2016) lawrlwythiad
• Iaith gwlad, iaith addysg: maniffesto ar gyfer Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2016 (23-11-2015) lawrlwythiad
• Trosolwg Cenedlaethol: Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg (05-03-2015) lawrlwythiad
• Adroddiad Blynyddol 2013-14 (05-03-2015) lawrlwythiad
• Transport and post 16 Welsh medium education in Bridgend (06-01-2015) lawrlwythiad
• CLUDIANT AC ADDYSG GYMRAEG 16+ (25-11-2014) lawrlwythiad
• Rhagolwg - rhifyn 30, Haf 2014 (05-09-2014) lawrlwythiad
• (30-07-2014) lawrlwythiad
• Adolygiad or Cwricwlwm Cenedlaethol ar Trefniadau Asesu (30-06-2014) lawrlwythiad
• Trosolwg Cenedlaethol CSGAau 2014-17 (01-04-2014) lawrlwythiad
• Ymateb RhAG i Ymgynghoriad Effeithlonrwydd Cyngor Merthyr Tudful - Cynigion Cam 1 (03-02-2014) lawrlwythiad
• Adroddiad: Arolwg o effaith codi tl am gludiant 16+ ym Mhen-y-bont ar Ogwr (24-01-2014) lawrlwythiad
• (24-01-2014) lawrlwythiad
• Adroddiad Blynyddol 2012-13 (05-12-2013) lawrlwythiad
• Rhagolwg- rhifyn Haf 2013 (19-11-2013) lawrlwythiad
• Polisi Cynaliadwyedd_Adolygwyd Ebrill 2013 (01-05-2013) lawrlwythiad
• Tystiolaeth RhAG i Bwyllgor Arbenigwyr Siartr Ewrop ar Ieithoedd Rhanbarthol neu Leiafrifol (29-04-2013) lawrlwythiad
• Twf Addysg Gymrae 2012-2020 (24-04-2013) lawrlwythiad
• Adroddiad Blynyddol 2011-12 (17-12-2012) lawrlwythiad
• Ffurflen Archebu Cynhadledd 2012 (06-11-2012) lawrlwythiad
• Gwahoddiad Cynhadledd & Chyf Blynyddol 2012 (06-11-2012) lawrlwythiad
• Rhifyn Arbennig Rhagolwg (02-10-2012) lawrlwythiad
• Special edition Rhagolwg (02-10-2012) lawrlwythiad
• Adroddiad Blynyddol 2010-2011 (12-09-2012) lawrlwythiad
• Cynllun Corfforaethol RhAG 2012-13 (12-09-2012) lawrlwythiad
• Adroddiad ar ganfyddiadau arolwg RhAG De Powys (27-06-2011) lawrlwythiad
• Adroddiad ar ganfyddiadau arolwg Gogledd Ddwyrain Powys (Mudiad Addysg Gymraeg Gogledd Ddwyrain Powys) (27-06-2011) lawrlwythiad
• Arolwg RhAG De Powys - holiadur (12-05-2011) lawrlwythiad
• Arolwg RhAG De Powys - holiadur (12-05-2011) lawrlwythiad
• Maniffesto RhAG ar gyfer Etholiad 2011 Cynulliad Cenedlaethol Cymru (03-02-2011) lawrlwythiad
• Ymateb RhAG i ddogfen ymgynghorol Iaith Fyw:Iaith Byw (03-02-2011) lawrlwythiad
• Maniffesto RhAG ar gyfer Etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2011 (13-12-2010) lawrlwythiad
• Cyfarfod Cangen rhAG Llanfair-ym-Muallt (27-10-2010) lawrlwythiad
• Adroddiad Blynyddol RhAG 2009-10 (18-10-2010) lawrlwythiad
• Cofnodion Cyfarfod Blynyddol 2008 -2009 (18-10-2010) lawrlwythiad
• Cynhadledd a Chyfarfod Blynyddol 2010 (17-09-2010) lawrlwythiad
• Ffurflen Gofrestru Cynhadledd 2010 (17-09-2010) lawrlwythiad
• Adroddiad Blynyddol 2008-09 (14-09-2010) lawrlwythiad
• Adroddiad y Cadeirydd 2008-09 (03-09-2010) lawrlwythiad
• Cynllun Corfforaethol RhAG 2010-11 (31-08-2010) lawrlwythiad
• Adroddiad Blynyddol 2006-07 (31-08-2010) lawrlwythiad
• Cofnodion Cyfarfod Blynyddol 2006 (31-08-2010) lawrlwythiad
• Cofnodion Cyfarfod Blynyddol 2007 (31-08-2010) lawrlwythiad
• Cofnodion Cyfarfod Blynyddol 2008 (31-08-2010) lawrlwythiad
• Cyfansoddiad RhAG (24-08-2010) lawrlwythiad
• Astudiaeth Achos - Dosbarthiadau Cychwynnol (24-08-2010) lawrlwythiad
• Ymateb MDG i Mesur yr Iaith Gymraeg (20-05-2010) lawrlwythiad
• Ymateb RhAG i Mesur yr Iaith Gymraeg 2010 (12-05-2010) lawrlwythiad