Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
Cefnogi addysg eich plant
 
Peidiwch phoeni os nad yw rhieni'r plentyn yn medru'r Gymraeg. Mae'r rhan fwyaf o blant mewn ysgolion Cymraeg ardaloedd Seisnigedig y wlad yn dod o deuluoedd di-Gymraeg ond gallant feistroli'r Gymraeg yr un mor effeithiol rhai Cymraeg eu mamiaith.

Mae meithrinfeydd Cymraeg yn sicrhau bod pob plentyn yn meddu ar sgiliau sylfaenol yn y iaith erbyn iddo gyrraedd y dosbarth derbyn, a gellir rhoi amser ychwanegol i'r plentyn os bydd angen. Gall y rhieni gefnogi addysg eu plant trwy ofalu bod ganddynt gyfleoedd i glywed yr iaith a'i defnyddio, tra'n mynychu gwersi Cymraeg eu hunain.

Bydd y plentyn yn dysgu darllen y Gymraeg yn yr ysgol cyn iddo ddechrau ar y Saesneg. Gall hyn beri pryder i'r rhiant wrth iddo weld ei gyfoedion mewn ysgolion eraill yn mynd ati i ddysgu'r Saesneg. Na phoeniwch! A chwarddo olaf a chwardd orau... Byddwch yn gweld y plentyn yn dysgu darllen y Saesneg mewn byr o dro pan fo'n barod: ac mae ysgolion Cymraeg yn fynych yn cael gwell ganlyniadau mewn arholliadau Saesneg nag ysgolion eraill.