Rhif elusen gofrestredig:
1153403
Mewngofnodi:

Cuddair:
Noddir gan Lywoadraeth Cynulliad Cymru
Mathemateg Bellach
canghennau lleol RhAG
 
• Rhondda Cynon Taf: Dafydd Roberts Ffôn: 07766 047 009 E-bost: dafyddglancreigiau.plus.com
• Abertawe: Heini Gruffudd Ffôn: 01792 455410 E-bost: heinigruffudd.org
• Gwent: Alun Tomos Ffôn: E-bost: alun_tomoshotmail.com
• Bro Morgannwg: Tim Pearce Ffôn: 01446 19294 E-bost: t.j.pearcentlworld.com
• Caerdydd: Nona Gruffudd Evans Ffôn: E-bost: nonagruffudd.org
• Casnewydd/Newport: Elin Maher Ffôn: 01633 243700 E-bost: elin.maherntlworld.com
• Castell-nedd/Neath Port Talbot: Eirian Youngman Ffôn: E-bost: eirianenglishwelsh.org
• Wrecsam/Wrexham: Ffôn: E-bost:
• Caerffili: Ben Jones Ffôn: 029 2086 2428 E-bost: benamary2000yahoo.co.uk
• Mynwy (De)/Monmouthshire (S): Lynne Davies Ffôn: E-bost: lynne.daviescancer.org.uk
• Mynwy (Gog)/Monmouthshire (N): Emma Hill Ffôn: E-bost: ty.copynvirgin.net
• Penybont/Bridgend: Mal John Ffôn: 01656 650071 E-bost:
• Powys (Aberhonddu / Pontsenni): Lynne Griffin Ffôn: E-bost: lynnegriffinrally.com
• Merthyr: Jamie Bevan Ffôn: 01685 722176 E-bost: jamiemerthyrtudful.com
• Dinefwr (Dyffryn Tywi): Cefin Campbell Ffôn: E-bost: cefinsbectrwm.com
• Powys (Llanfair-ym-Muallt / Builth Wells): Ffôn: E-bost:
• Torfaen: Glyn Davies Ffôn: E-bost: glyndavies47aol.com